Vermogenbelasting, Definitieve en Voorlopige aangifte 2018/2019 voor Natuurlijke personen en Lichamen

Aankondiging Self Assessment Systeem- Hulp Bij Aangifte (SAS-HUBA) 2019
De hulp bij aangifte is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de Belastingdienst. Het doel van SAS-HUBA is om personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na te leven. Dit jaar wordt de SAS-HUBA van 01 tot en met 30 april uitgevoerd. Onderstaand de doelgroepen en vereiste documenten voor de aankomende SAS-HUBA periode.

De doelgroepen die in aanmerking komen voor de SAS-HUBA dienstverlening zijn:

  • Restitutiegevallen
  • Kleine zelfstandigen
  • Mensen die in loondienst zijn
  • Remigranten/ personen met een buitenlandse uitkering zoals AOW
  • Degenen die inkomsten hebben uit het verhuren van onroerend goed
  • Personen die niet kunnen lezen en schrijven

Download hier alvast uw Belastingformulieren:

Let wel:
Lichamen zijn (Naamloze Vennootschapen (N.V’s), Stichtingen, organisaties en bedrijven
Natuurlijke personen zijn individuele ondernemers en zelfstandigen