Over ons

In Suriname worden belastingen geheven op basis van richtlijnen in de wet.
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze belastingwetten en heeft tot taak de belastingen, zoals de Inkomstenbelasting te heffen en te innen zodat de belastinggelden in de staatskas terechtkomen. De belastingdienst voert ook de controle uit op de naleving van de belastingwetten.

Belastinggelden worden bestemd voor onder andere de sociale zorg, het onderwijs, de gezondheidszorg, de infrastructuur en onderhoud daarvan, kosten van de rechterlijke macht, justitie en politie, defensie, lonen van ambtenaren, etc.

De Belastingdienst Suriname is zich ervan bewust dat u als belastingplichtige eerder bereid zult zijn zich te onderwerpen aan de belastingplicht, als u voorzien wordt van de nodige informatie, adviezen en andere service die daarvoor nodig is.
Ook hecht deze dienst grote waarde aan integriteit, een professionele aanpak, respect en een goede verstandhouding met u.

Ter beantwoording van enkele veel gestelde vragen, zie de Code of Conduct document voor meer.