BTW voor ondernemers

Bekendmaking

Aftrekverzoek omzetbelasting

Ondernemers kunnen aanspraak maken op aftrek van omzetbelasting die in 2022 is betaald bij de aankoop of invoer van goederen die nu BTW-belast worden verkocht of gebruikt.

1. Verzoek
Om in aanmerking te komen voor aftrek van omzetbelasting moet u digitaal (per email) een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek wordt gericht aan [email protected]. Geef in het onderwerp/subject duidelijk aan dat het gaat om een verzoek om teruggaaf omzetbelasting.

2. Onderbouwing verzoek
In de email levert u de volgende gegevens aan:

1. Een Excel-bestand met daarin een inventaris-/voorraadlijst met daarop alle goederen die in de onderneming aanwezig waren op 31 december 2022, die in 2022 zijn ingevoerd en waarover omzetbelasting is betaald. Deze lijst moet in ieder geval bevatten.

  • a. Een omschrijving van de goederen (dat mag summier bijvoorbeeld ‘potten pindakaas’);
  • b. Het aantal goederen per soort;
  • c. De kostprijs van de goederen op de lijst en;
  • d. De totaal betaalde omzetbelasting over de goederen.

2. Uw importnummer waaronder de invoer in 2022 heeft plaatsgevonden en de omzetbelasting is betaald.
3. Het FIN-nummer waaronder u bent geregistreerd voor de BTW.

Let wel dat bij de behandeling van uw verzoek de Belastingdienst aanvullende informatie kan opvragen!

Bekijk hier de stappen in het registratieproces.

Klik hier voor de Factsheet over BTW registratie

Klik hier voor de FAQ’s over BTW registratie

Klik hier voor meer informatie over kleine ondernemers

BTW Registratie
Klik hier om toegang te krijgen tot het online portaal.

Indien u nog niet geregistreerd bent voor de BTW, klikt u op E-registratie om het proces van registratie voor de BTW te starten. Dit is nodig aangezien de BTW een nieuw belastingmiddel is in Suriname. Op basis van uw antwoorden op een aantal vragen zal bepaald worden of u belastingplichtig bent voor de BTW. Indien dit het geval is kunt u direct online registreren en een online account aanvragen. U krijgt hierna per email een bevestiging van uw registratie en instructies voor de verdere stappen.

Indien u reeds over een online account beschikt, klikt u op Inloggen om in het portaal in te kunnen loggen. U kunt dan uw gegevens inzien. Later zult u hier ook uw gegevens kunnen wijzigen en uw aangifte BTW kunnen indienen.