Coming soon – Online aangifte loonbelasting

In het kader van de modernisering en de verbetering van de service aan de belastingbetaler is een nieuw geïntegreerd belastingsysteem aangeschaft. De voorbereidingen ter invoering van dit systeem zijn momenteel in volle gang. Het indienen van belastingaangiften en het doen van betalingen kunnen binnenkort online plaatsvinden. Alle belastingsoorten worden over de komende 2 jaar geleidelijk aan overgezet in het nieuwe belastingsysteem.

Vanaf 1 januari is de loonbelastingbetaler reeds overgezet. Binnenkort kan de belastingbetaler online aangifte doen en hoeft dus niet meer in de rij te staan bij het ontvangkantoor.

Gedurende de eerste paar maanden wordt het online gedeelte in een pilotproject getest met 20 ondernemers alvorens te worden vrijgegeven aan de rest van de belastingbetalers.

Kijk binnenkort terug op deze pagina voor de uitnodiging en instructies om online aangifte loonbelasting te kunnen doen!