ALGEMEEN LOONBELASTING

De Belastingdienst Suriname is in 2023 gestart met het digitaliseren van haar bedrijfsprocessen. Als onderdeel van deze modernisering maken wij hierbij bekend, dat per 1 januari 2024 de loonbelasting en AOV-premie in het online portaal van de Belastingdienst zullen worden gefaciliteerd. In dat kader zult u zich als inhoudingsplichtige moeten registreren in het online portaal van de Belastingdienst.

Voor de registratie van de loonbelasting zijn er 2 opties:

  • U heeft al een Fiscaal Identificatie Nummer (FIN) in het systeem.
  • U heeft nog geen Fiscaal Identificatie Nummer (FIN).

U kunt zich registreren via de link: https://portaal.belastingdienst.sr/OPO/

Let wel, dat bij registratie voor de loonbelasting in het online portaal de onderstaande wijzigingen van kracht zijn:

  1. Elke inhoudingsplichtige zal maar één (1) FIN verkrijgen bij de registratie. Meerdere FIN zijn niet meer mogelijk.
  2. Inhoudingsplichtigen kunnen alleen werknemers die daadwerkelijk in loondienst zijn van hun, onder een FIN registreren. Dit houdt in dat ze niet meer als inhoudingsplichtige kunnen optreden voor een ander, door een aparte FIN/ stamnummer, aan te vragen bij de Belastingdienst.
  3. Voor de loonbelasting zijn de regels van de Fiscale Eenheid, zoals die zijn toegepast bij de BTW, niet van kracht. Alle bedrijven die personeel in dienst hebben zullen zich individueel moeten registreren!
  4. Loonbelasting aangiften betrekking hebbend op de jaren 2023 of eerder moet de aangifte geschieden via de oude procedure (downloaden aangifteformulieren en ingevuld indienen bij het loket van de belastingkantoren)

Betaalt u als onderneming loon uit aan één of meerdere werknemers, dan wordt u op grond van artikel 6 Wet Loonbelasting als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Bekijk hier de handleidingen voor het registreren:

Heeft u toch nog vragen, mail dan naar: [email protected]