Aangifte

Ter modernisering van onze bedrijfsprocessen delen wij u mede dat vanaf januari 2024 de loonbelasting aangiften over het jaar 2024 via het nieuw digitaal systeem van de Belastingdienst zullen verlopen.

Betaalt u als onderneming loon uit aan één of meerdere werknemers dan wordt u op grond van artikel 6 Wet loonbelasting als inhoudingsplichtige aangemerkt, en zult u zich moeten registreren in het online portaal van de Belastingdienst.

Indien u reeds een onlineaccount heeft vanwege de registratie voor de BTW zijn de registratie stappen voor de aanmelding van u als bedrijf voor de loonbelasting te zien in de handleiding “u heeft reeds een account.

Let wel dat bij de registratie voor de Loonbelasting in het online portaal de onderstaande wijzigingen van kracht zijn:

  1. Elke inhoudingsplichtige zal maar één (1) FIN verkrijgen bij de registratie. Meerdere FIN zijn niet meer mogelijk.

  2. Inhoudingsplichtigen kunnen alleen werknemers die daadwerkelijk in loondienst zijn van hun, onder een FIN registreren. Dit houdt in dat ze niet meer als inhoudingsplichtige kunnen optreden voor een ander, door een aparte FIN/ stamnummer, aan te vragen bij de Belastingdienst.

  3. Voor de loonbelasting zijn de regels van de Fiscale Eenheid, zoals die zijn toegepast bij de BTW niet van kracht. Alle bedrijven die personeel in dienst hebben zullen zich individueel moeten registreren!

  4. Loonbelasting aangiften betrekking hebbend op de jaren 2023 of eerder moeten via de oude procedure (downloaden aangifteformulieren en ingevuld indienen bij het loket van de belastingkantoren) geschieden.

Indien u meerdere bedrijven heeft die werknemers in dienst hebben en u nog geen onlineaccount heeft, dan kunt u die registreren via de aangegeven instructies

Klik hier voor de handleiding “nieuwe registratie.

Na registratie kunt u uw Loonbelasting en premie AOV aangiften doen in het online aangifte portaal dat vanaf 1 februari 2024 beschikbaar is.

Bekijk hier de handleiding loonbelasting en premie AOV

Voor eventuele vragen kunt u ook mailen naar: [email protected]