Een van de afdelingen die zorgdraagt voor het innen van belastinggelden is de afdeling Deurwaarderij.
Vanwege een tekort aan medewerkers op deze afdeling is er plaatsingsmogelijkheid voor 25 aspirant-deurwaarders.